Hyundai Bắc Ninh khai trương chi nhánh Từ Sơn

Tiếp nối thành công trong các lĩnh vực đầu tư của công ty, cùng với lộ trình phát triển mạng lưới chi nhánh song song với việc